Forskning

Aktuel universitetspædagogisk forskning

Denne webside er en "mock-up" af en kommende webside om aktuel universitetspædagogisk forskning i Danmark. Hensigten er at give et let tilgængeligt og rimeligt retvisende indtryk af dette felt.
Mock-up'en indeholder et noget tilfældigt udvalg, primært fra 2015 og 2016, idet den kun skal give et indtryk af, hvad den endelige webside kommer til at indeholde. Mock-up'en lister pt. 18 tidsskriftartikler, 6 konferencebidrag, 3 PhD-afhandlinger, 2 rapporter og 3 forskningsgrupper.

Hensigten er, at der i den endelige udgave skal være links til forfattere, abstracts, tekster og forskningsgrupper mv., ligesom indholdet skal være søgbart.

Visionen er, at det bliver så eftertragtet at optræde i dette udstillingsvindue

 • at universitetspædagogiske forskere og konsulenter besøger stedet regelmæssigt.
 • at forskere selv "afleverer" deres publikationer til websiden
 • at pædagogiske centre selv præsenterer deres projekter og resultater

Siden omfatter:

 • Tidsskriftartikler:
  Relevante universitetspædagogiske artikler i danske og udenlandske tidsskrifter
 • Konferencebidrag: 
  Relevante artikler og abstracts fra danske og udenlandske konferencer indenfor universitetspædagogik
 • Rapporter mv.:
  Ikke-publicerede rapporter af relevans for universitetspædagogik
 • Ph.d.-afhandlinger:
  Aktuelle ph.d.-afhandlinger af relevans for universitetspædagogik
 • Forskningsgrupper:
  En række forskningsgrupper indenfor universitetspædagogik på de danske universiteter
 • Ph.d- projekter:
  Relevante og aktuelle ph.d.-projekter med relevans for universitetspædagogik
 • Forskningsprojekter:
  Relevante og aktuelle forskningsprojekter med relevans for universitetspædagogik

Derudover præsenteres forskningsdatabasen.dk, der lister al forskning udført på danske universiteter. Planen er at anvende den database som grundlag for den endelige udgave af denne webside.

Tidsskriftartikler

Airey, J., Lauridsen, K. M., Räsänen, A., Salö, L., & Schwach, V. (2015). The expansion of English-medium instruction in the Nordic countries: Can top-down university language policies encourage bottom-up disciplinary literacy goals? Higher Education, 1-16.

Andersen, H. L. (2015). The Master Programmes and the Roskilde Model. In The Roskilde Model: Problem-Oriented Learning and Project Work (pp. 107-117). Springer International Publishing.

Borgnakke, K. (2015). How is learning in class like using a mobile phone?. In Forschende Vermittlung. Löcker, Vienna.

Dolin, J. (2016). Concerns with Using Test Results for Political and Pedagogical Purposes: A Danish Perspective. In Assessment in Education (pp. 91-112). Springer International Publishing.

Dupont, S. (2015). Restructuring the Project Work Format: The Anthology Experiment. In The Roskilde Model: Problem-Oriented Learning and Project Work (pp. 233-244). Springer International Publishing.

Gulson, K. N., Clarke, M., & Petersen, E. B. (Eds.). (2015). Education policy and contemporary theory: implications for research. Routledge.

Harboe, T. (2015). Danske studieledere står ved en kritisk skillevej. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 10(19).

Herrmann, K. J., Bager-Elsborg, A., & McCune, V. (2016). Investigating the relationships between approaches to learning, learner identities and academic achievement in higher education. Higher Education, 1-16.

Herrmann, K. J., Troelsen, R., & Bager-Elsborg, A. (2015). Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 10(19).

Holmegaard, H. T., Madsen, L. M., & Ulriksen, L. (2015). Where is the engineering I applied for? A longitudinal study of students' transition into higher education engineering, and their considerations of staying or leaving. European Journal of Engineering Education, 1-18.

Illeris, K. (2015). The Development of a Comprehensive and Coherent Theory of Learning. European Journal of Education, 50(1), 29-40.

Iversen, A. M., Pedersen, A. S., Krogh, L., & Jensen, A. A. (2015). Learning, Leading, and Letting Go of Control. SAGE Open, 5(4), 2158244015608423.

Jensen, H. N., & Jensen, C. J. (2015). Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen-nudging som handlemulighed. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 10(18), 25-34.

Jensen, R. D., Ljungmann, K., Christensen, M. K., Møldrup, U., Grøndal, A. K., Mogensen, M. F., & Seyer-Hansen, M. (2016). Dream Team--The Case of an Undergraduate Surgical Talent Development Project. Journal of Education and Training Studies, 4(4), 132-141.

Klitgård, I. (2015). Using sources in English-writing about them in Danish: In search of a translation literacy in academic writing. In Translating the Voices of Theory/La Traduction Des Voix De La Théorie. Éditions québécoises de l’œuvre.

Kobayashi, S., Grout, B. W., & Rump, C. Ø. (2015). Opportunities to learn scientific thinking in joint doctoral supervision. Innovations in Education and Teaching International, 52(1), 41-51.

Lindvig, K., & Ulriksen, L. (2016). Tilstræbt og realiseret tværfaglighed i universitetsundervisning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(20), 5-13.

Nielsen, K., Dolin, J., & Horst, S. (2015). Hvad er kvalitet i matematik- og naturfagsundervisning?. Mona: Matematik Og Naturfagsdidaktik.

Wichmann-Hansen, G., Thomsen, R., & Nordentoft, H. M. (2015). Challenges in Collective Academic Supervision: supervisors’ experiences from a Master Programme in Guidance and Counselling. Higher Education, 70(1), 19-33.

Konferencebidrag

Christiansen, Frederik V, Kobayashi, Sofie, Lunddahl Jensen, Agnete, Jensen, Sofie Birch, Rattleff, Pernille, Rump, Camilla Østerberg, Wick, Peter Josef: (2015) Hvordan indgår undervisningsportfolio i bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ved universitetet?.  Abstract, DUNK'15, Vejle, Denmark.

Jensen, Annie  Aarup (2014): Learning, Leading and Letting go of control - Learner-led Approaches in Education. Proc. ICED 2014, Stockholm, 16-18 June 2014.

Jørgensen, Anker Helms (2014) Learning Students' Names: Doers it Matter? Proc. ICERI: International Conference on Education, Research and Innovation, Sevilla, Spain, November 17-19, 2014, pp. 3366 - 3372. http://library.iated.org/view/JORGENSEN2014LEA

Kjeldsen, T. H., Jessen, B. E., & Winsløw, C. (2015). Modelling: from Theory to Practice. In Proceedings of the Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

Kobayashi, Sofie, Rump, Camilla Østerberg (2015): Combining theories to reach multi-faceted insights into learning opportunities in doctoral supervision. Abstract, ESERA 2015, Helsinki, Finland.

Nielsen, Kurt Gammelgaard, Petersen, Lise, Wallstedt, Birgitta, Basse, Poul, Hansen, Pernille Stenkil, Hansen, Søren Sten; Majlund Sørensen, Dorthe (2014): Evaluation of Digital Assessment. Eunis Konference 2014.

Stegeager, Nikolaj, Søren Willert & Erik Laursen (2015): Faglig- og personlig udvikling – Transformative læreprocesser i Akademisk Videreuddannelse. Symposium 2.4, DUNK'2015.

Rapporter mv.

Malm, Rie Hjørnegaard og Madsen, Lene Møller: (2016) Geovidenskab - en undersøgelse af de første studenter. Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. IND's Skriftserie nr. 41.

Sørensen, Kasper Anthon (2016): Universitetsundervisningens (u)mulige position i Akademia. Speciale, Pædagogik og Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet.
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/26050

Ph.d.-afhandlinger

Denne liste går lidt længere tilbage eftersom der er så få PhD'er indenfor universitetspædagogik.

Harboe, Thomas (2013): ”Subtil ledelse i en ny og mere insisterende form” Syddansk Universitet.

Holmegaard, Henriette T. (2012). Students' narratives, negotiations, and choices: A longitudinal study of Danish students' transition process into higher education science, engineering and mathematics. Københavns Universitet.

Sarauw, Laura Louise (2011). Kompetencebegrebet og andre stileøvelser: Fortællinger om uddannelsesudviklingen på de danske universiteter efter universitetsloven 2003. Københavns Universitet.

Forskningsgrupper

Denne meget foreløbige liste omfatter pædagogiske centre, der præsenterer deres forskning på en webside.

Center for Sundhedsvidenskabelige Unddannelser, Aarhus Universitet: http://cesu.au.dk/forskning/

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet: http://www.ind.ku.dk/forskning/

Pædagogik, Organisation og Ledelse, SDU: 
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ikv/forskning/forskningsgrupper/pol/læs+mere+om+pol

Ph.d-projekter
Her tilføjes relevante Ph.d.-projekter.

Forskningsprojekter
Her tilføjes relevante forskningsprojekter.

Forskningsdatabasen.dk

Denne database lister forskningspublikationer fra danske universiteter. Dens grundlag er de enkelte universiteters registreringer, bla. i PURE. Registreringen er meget bred: fra internationale tidsskriftartikler over konferencebidrag til debatindlæg.

Herunder ses links til søgeresultater med seks udvalgte søgetermer. Dette kan give en ide om databasens indhold og relevans.

didaktik                                           
http://forskningsdatabasen.dk/en/catalog?utf8=✓&q=didaktik
(1063 hits)

didactic                             
http://forskningsdatabasen.dk/en/catalog?utf8=✓&locale=en&q=didactic
(857 hits)

"kollegial supervision"         
http://forskningsdatabasen.dk/en/catalog?utf8=✓&locale=en&q=%22kollegial+supervision%22+
(21 hits)

clickers                               
http://forskningsdatabasen.dk/en/catalog?utf8=✓&locale=en&q=clickers
(14 hits)

"group work"                    
http://forskningsdatabasen.dk/en/catalog?utf8=✓&locale=en&q=%22group+work%22
(154 hits)

"first year"             
http://forskningsdatabasen.dk/en/catalog?utf8=✓&locale=en&q=%22first+year%22
(77 hits)